Tìm kiếm đề tài, dự án
Năm 2017
1

Tài liệu lớp tập huấn ngày 15/9/2017 vv "Hướng dẫn thực hiện công tác khoa học và tài chính các nhiệm vụ KHCN năm 2017"

Chủ nhiệm: Phòng Khoa học và HTQT và Phòng TCKT Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô Số: Năm: 2017 Cấp độ: Khác Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

2

Ngô thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng Châu Á CRMA (Hợp tác với CIMMYT)

Chủ nhiệm: TS. Đặng Ngọc Hạ Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô Số: Năm: 2017 Cấp độ: Khác Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

3

Trình diễn và so sánh các tổ hợp lai ưu tú

Chủ nhiệm: TS. Vũ Ngọc Quý Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

4

Phục tráng một số giống đậu xanh triển vọng tại Viện Nghiên cứu Ngô

Chủ nhiệm: TS. Lê Văn Hải Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp bộ Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

5

Nghiên cứu chọn tạo giống bí xanh mới

Chủ nhiệm: TS. Lê Văn Hải Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

6

Đánh giá tập đoàn dòng, tạo các tổ hợp lai phục vụ công tác chọn tạo giống ngô lai cho vùng trồng ngô nhờ nước trời

Chủ nhiệm: TS. Kiều Xuân Đàm Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp cơ sở Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

7

Sản xuất thử nghiệm giống ngô lai VN5885 và HT119 tại một số vùng sinh thái trồng ngô của Việt Nam

Chủ nhiệm: TS. Đào Ngọc Ánh Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô Số: Năm: 2017 Cấp độ: Khác Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

8

Nghiên cứu chọn tạo dòng/giống ngô kháng bệnh mốc hồng (Fusarium) bằng chỉ thị phân tử

Chủ nhiệm: TS. Vương Huy Minh Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô Số: Năm: 2017 Cấp độ: Khác Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

9

Nghiên cứu tạo sự kiện (event) ngô biến đổi gen chịu hạn đáp ứng về an toàn sinh học và có giá trị kinh tế

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Xuân Thắng Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô Số: Năm: 2017 Cấp độ: Khác Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

10

Nghiên cứu chọn tạo giống ngô nếp, ngô đường năng suất cao, chất lượng tốt cho các tỉnh Phía Bắc

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Nhài Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp bộ Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

11

Nghiên cứu chọn tạo giống ngô có năng suất chất xanh và chất lượng cao làm thức ăn gia súc

Chủ nhiệm: TS. Ngô Thị Minh Tâm Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp bộ Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

12

Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai ngắn ngày năng suất cao cho các tỉnh miền Trung

Chủ nhiệm: TS. Lương Văn Vàng Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp bộ Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

13

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ kích tạo đơn bội trong chọn tạo giống ngô lai

Chủ nhiệm: TS. Đặng Ngọc Hạ Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp bộ Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

14

Nghiên cứu xây dựng gói kỹ thuật nhằm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất ngô ở các tỉnh miền Bắc

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Tạo Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp bộ Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

15

Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai chịu hạn, năng suất cao phục vụ chuyển đổi cây trồng cho vùng Trung du miền núi phía Bắc

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Tiến Trường Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp bộ Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

16

Nghiên cứu chọn tạo giống ngô lai ngắn ngày, chịu hạn cho vùng Tây Nguyên

Chủ nhiệm: TS. Bùi Mạnh Cường Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô Số: Năm: 2017 Cấp độ: Cấp bộ Lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây