Chức năng nhiệm vụ

Viện Nghiên cứu Ngô

Tên giao dịch tiếng Anh của Viện là: Maize Research Institute, tên viết tắt là MRI.
Trụ sở chính của Viện đặt tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
Email: [email protected] Website: http://nmri.org.vn/

Theo Quyết định số: 33/2006/QĐ-BNN ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tố chức của Viện Nghiên cứu Ngô. Viện Nghiên cứu Ngô có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Chức năng                                             

Viện Nghiên cứu Ngô là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về cây ngô và một số cây màu khác trong hệ thống luân canh có ngô.

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng các chương trình, dự án, kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ dài hạn, 5 năm và hàng năm về cây ngô và một số cây màu khác trong hệ thống cây trồng có ngô.

2.2. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực:

a) Nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm phát triển giống ngô và một số cây màu khác trong hệ thống luân canh có ngô, phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế của các vùng sinh thái nông nghiệp cả nước;

b) Nghiên cứu xây dựng biện pháp thâm canh tăng năng suất, chất lượng ngô, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại ngô và một số cây màu trong hệ thống luân canh có ngô;

c) Thực hiện chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất ngô và một số cây màu khác, công nghệ sấy chế biến và bảo quản ngô sau thu hoạch.

2.3. Tham gia quy hoạch các vùng sản xuất ngô phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo quy định hiện hành.

2.4. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực được giao theo quy định của Nhà nước.

2.5. Hợp đồng liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực được giao với các tổ chức trong nước theo quy định của pháp luật.

2.6. Sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

2.7. Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây